Hướng dẫn massage body

massage body

Massage body bắt đầu bằng động tác xoa, sau đó xát.

Đi từ vùng vai, vùng lưng, vùng cổ

Sau đó tiến hành các động tác massage body lên vùng cơ như day, vờn, vỡ

Tiếp đó massage tay và chân.

Chú ý massage body phải thuận đường kinh.

Massage body nên thuận chiều cơ

Massage từ nhẹ đến mạnh.

Dưỡng Sinh Trung Nguyên

 

Leave Comments

0888 801 444
0888801444