Cách phòng ngừa rủi ro khi tiêm Filler

Tiêm filler mũi

Cách phòng ngừa rủi ro khi tiêm Filler.

Tiêm filler là một thủ thuật thẩm mỹ có chứa rủi ro, những rủi ro nhẹ như viêm nhiễm, dị ứng, tăc mạch máu gây sưng và bầm tím.

Rủi ro lớn nhất là gây mù mắt khi tiêm filler vùng mũi, rảnh cười hay quanh mắt mà filler tràn vào động mạch ổ mắt gây tác mạch máu nuôi dưỡng mắt. Nếu không xử lý kịp thời đúng cách thì có thể bị nguy cơ mù mắt.

Cách phòng ngừa rủi ro khi tiêm filler
Hình 0: Cách phòng ngừa rủi ro khi tiêm filler

Sau đây, Ths Trung Nguyễn sẽ trình bày 6 cách phòng ngừa rủi ro khi tiêm Filler:

1. Học thuộc giải phẩu mạch máu để tránh tiêm filler trúng vào mạch:

Nhất là khi tiêm làm đầy rảnh vùng mũi và rảnh cười thì chú ý là 1/3 sát mũi như hình thì khi tiêm, kim phải đi sâu vào sát xương hay lớp cơ để tránh tiêm trúng mạch máu.

Tiêm rảnh cười
Hình 1: Cách Tiêm rảnh cười

2. Không tiêm quá nhiều làm filler tràn vào mạch máu.

Nhất là khi tiêm vào vùng mũi và vùng quanh mắt. Vì trong khi tiêm filler nhiều quá sẽ tràn vào mạch máu nếu mạch máu bị vỡ hay bị thủng, sau khi tiêm da co lại filler cũng có nguy cơ tràn vào mạch máu nếu mạch máu bị vỡ.

Tiêm filler mũi
Hình 2: Cách tránh tiêm vào mạch máu mũi khi Tiêm filler mũi

3. Một trong những Cách phòng ngừa rủi ro khi tiêm Filler là dùng kim Canula đầu tù để không gây thủng mạch máu.

Vì đầu kim Cannula là tù, không sắc nhọn nên nếu đi kim nhẹ nhàng thì nó sẽ không gây thủng mạch máu.

Mạch máu mặt
Hình 3: Giải phẩu Mạch máu mặt

4. Hút thử trước khi tiêm xem có máu ở đầu kim hay không.

Là cách Cách phòng ngừa rủi ro khi tiêm vào vùng có nguy cơ trúng mạch máu.

Tắc mạch máu khi tiêm rảnh cười
Tắc mạch máu khi tiêm rảnh cười

5. Bóp chặn mạch máu chạy vào mắt khi tiêm mũi, rảnh cười…

để lỡ có tiêm trúng mạch máu thì tay có thể cảm nhận được filler tràn vào mạch để tiêm tan filler, cũng như chặn filler chạy lung tung.

6. Vừa tiêm vừa rút kim để đưa lương filler vừa phải vào vùng điều trị,

tránh đưa filler quá nhiều gây tắc mạch là Cách phòng ngừa rủi ro khi tiêm Filler hiệu quả cao.

Tư vấn, đào tạo và phân phối: 08888 01444

https://youtube.com/shorts/UENOadQdCmw?feature=share

 

Leave Comments

0888 801 444
0888801444