Cách massage cổ vai gáy

Cách massage cổ vai gáy

Hướng dẫn Cách massage cổ vai gáy

Để massage cổ vai gáy thì chúng ta tiến hành Xoa xát vùng vai→Miết vùng cổ vai→ Bóp nắn cơ→ Nhào cơ→ Day cơ→ Lăn ( vùng tam giác Phong trì, Đại chùy, Kiên tĩnh) → Ấn day điểm đau nhất →

Trong quá trình massage cổ vai gáy to cần Day ấn huyệt → Bóp huyệt phong trì ( Ngón cái 1 bên ngón trỏ 1 bên huyệt phong trì bóp từ nhẹ đến mạnh)→ Bóp cổ vai, gáy→ Vờn vai, vờn cổ→ Sát cơ → Rung cơ→ Phát Đại chùy 3 cái.

Trong quy trình massage cổ vai gáy lưng chúng ta có thể massage thêm vùng lưng:

Xoa xát → miết → bóp nắn → nhào → đấm → lăn → chặt → phát → cuộn da ( thẳng, ngang) → ấn day huyệt lưng → phân hợp lưng → rung, lắc → sát cơ → phát mệnh môn.

Cách massage cổ vai gáy giúp khách hàng tự massage hay học viên xoa bóp bấm huyệt học massage cổ vai gáy để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Leave Comments

0888 801 444
0888801444